Dezynfekcja bez ADR ! bez alkoholu, bez chloru bez glutenu :)
środki ochrony przed bakteriami i wirusami grupy SARS2

 • NANOSILVER - nanocząsteczki srebra najbezpieczniejszy środek do dezynfekcji ciała oraz powierzchni użytkowych stosowany na bakterie grzyby i pleśnie oraz wirusy.
 • silverOXY -zarejestrowany preparat do odkażania powierzchni przez fumigację (szkoły szpitale)
 • atestowane bramki odkażające oraz bezpieczne płyny odkażające

 +48 531 330 031

SILU CHEMISTRY to ponad 10 lat doświadczenia w chemii przemysłowej i znajomości rynku surowców chemicznych. Świat chemii jest naszą pasję i nie ma dla nas granic.

Wraz ze zmianami organizacyjnymi, powstaje nowy dział w Grupie SILU. Od stycznia 2019 roku wprowadzamy nową ofertę SILU INDUSTRY, w ramach której oferujemy:

 • sprzęt laboratoryjny i akcesoria,
 • szkło laboratoryjne wysokiej jakości i trwałości (made in UE) o dużych pojemnościach,
 • realizacja zamówień na szkła wg indywidualnych projektów, full custom made w dużych pojemnościach 10/20/50 litrów,
 • separatory szklane w dużych pojemnościach 10/20/50 litrów, z kranami kwasoodpornymi w dowolnej ilości i miejscu instalacji, full custom made wg indywidualnych projektów,
 • produkcja reaktorów jedno- i wielokomorowych ze szkła lub stali kwasoodpornej w dowolnych konfiguracjach i pojemnościach wyposażone wg projektu Klienta (np. mieszadła, komory próżniowe, termostaty i chłodzenie z automatyką),
 • inne realizacje wg zamówienia Klienta.
baner PL

Bezpieczeństwo

Zachowujemy wysoki standard bezpieczeństwa i weryfikacje podmiotów uprawnionych do obrotu substancjami wymagającej ścisłej rejestracji.
Legalizacja działań i podstawy prawne upoważniające do handlu substancjami zastrzeżonymi i wrażliwymi jest ściśle rejestrowany i kontrolowany.
Podlegamy licencjonowanej rejestracji która upoważnia nas do operowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów UE.
Rejestry własne, certyfikaty i koncesje udostępniamy przed zarejestrowaniem transakcji na życzenie klienta.

 1. Ustawa o praniu pieniędzy
 2. Chemikalia
 3. https://echa.europa.eu/pl/support/dossier-submission-tools/reach-it
 4. https://www.gif.gov.pl/
 5. https://www.knf.gov.pl/index.html
 6. Lookchem
 • Rozporządzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725) z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833) z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112/2001, poz. 1206)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r w sprawie badan i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 05.73.645) z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86), z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 445)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 04. 280. 2771)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. 2013 poz. 21)
 • USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322)sta ustaw

Logistyka

Silu oferuje kompleksowe usługi logistyczne związane z importem i eksportem towarów wrażliwych i niebezpiecznych w tym chemii przemysłowej, odczynników chemicznych, materiałów niebezpiecznych adr. Posiadamy ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe pozwalające nam udzielić gwarancji dostaw i dotrzymania terminów, jak również profesjonalne doradztwo w zakresie spedycji i przy wyborze optymalnych rozwiązań przewozu ładunków.

Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość regulacji prawnych oraz celno-skarbowych pozwala  na unikanie błędów i związanych z tym problemów oraz optymalizację kosztów.

Głównym kierunkiem eksportu naszej oferty kraje EU , importujemy głównie z chin ze względu na  bezkonkurencyjne ceny oraz wysoką jakość, współpracujemy od lat ze sprawdzonymi producentami , . Od lat obserwujemy wzrost kosztów produkcji europejskich producentów przez nadmiernie obostrzenia ochronno- środowiskowe , co wplywa bezposrednio na dostępność oraz bardzo wysokie ceny.

Ze względu optymalizację kosztów  zapewniamy kompleksową obsługę od A-Z . Opieramy się na własnej infrastrukturze oraz rejestracji. Zaczynając od zakupu walut w konkurencyjnych cenach , po bezpieczną realizację płatności i ich transparentność po obrót substancjami wymagającymi rejestru i specjalnego użycia. Głównie dzięki transparentności i jawności działań i stałemu kontaktowi z rejestrem giif oraz służbami celnymi udaje się nam złamać monopol cenowy potentatów rynku substancji rejestrowych i 1000 procentowych marz i wyłączności posiadamy oficjalne rejestry wszystkie pozwolenia na import i realizację zleceń substancji zastrzeżonych.

Zamówienie produktu / surowca u producenta , nie pracujemy z firmami handlowymi

 

Obsługa całej dokumentacji zakupu i frachtu door to door

logistyka ok

 • negocjacja ceny
 • oferujemy 3 drogi dostaw
  • lotnicza - 7 dni
  • morska -up to 5 tygodni
  • nowość - transport kolejowy 12 dni
 • zapewniamy magazynowanie , regulacje ceł i podatków
 • posiadamy własny strzeżony magazyn i skład podatkowy
 • wystawienie dokumentów zgodnie z umowami transportowymi
 • regulujemy opłaty celne i zapewniamy korzystny taryfikator 
 • udzielenie gwarancji -  składanie zabezpieczenia na poczet długu celnego w procedurze tranzytu i dopuszczenia do obrotu

Napisz do nas

bottom

Tel: +48 531 330 031
WhatsApp: +48 531 330 031

monkeys

Obsługa w języku polskim, angielskim i niemieckim

office@silu-chemistry.com
www.silu-chemistry.com

Odczynniki chemiczne - acetic acid, acetic anhydride, caustic soda, formic acid, hydrochloric acid, sulphuric acid i inne odczynniki

Back to top