veiligheid

Wij handhaven een hoog niveau van veiligheid en inspecties van de entiteiten die een vergunning om de circulatie van stoffen waarvoor een strenge registratie.

Legalisatie van de actie en de juridische grondslag voor het toestaan ​​van de handel in geregistreerde en gevoelige stoffen wordt streng gecontroleerd en geregistreerd.

We licentie zijn onderhevig aan registratie, die ons recht om te werken in de Republiek van de Poolse en EU-landen.

Registers bezit certificaten en licenties aandelen voorafgaand aan de registratie van de transacties op verzoek van de klant.

 • Verordening (EG) nr 453/2010 van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie, evaluatie en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken, Arbeid en Sociaal Beleid van 31 maart 2003. Op essentiële eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (Dz.U.03.80.725) gewijzigd
 • Regeling van de Minister van Economische Zaken, Arbeid en Sociaal Beleid van 21 december 2005 betreffende essentiële eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (Dz.U.05.259.2173)
 • Minister van Arbeid en Sociale Zaken van 29 november 2002 betreffende de maximaal toelaatbare concentratie en de intensiteit van schadelijke factoren in de werkomgeving (Dz.U.02.217.1833) gewijzigd
 • Regeling van de Minister van Milieu van 27 september 2001 over de afvalcatalogus (Dz. U. No 112/2001, pos. 1206)
 • Minister van Volksgezondheid van 20 april 2005 over het onderzoek en metingen van factoren die schadelijk zijn voor de gezondheid in de werkomgeving (Staatsblad 05.73.645), zoals gewijzigd
 • Regeling van de Minister van Volksgezondheid van 30 december 2004. Op de gezondheid en veiligheid met betrekking de aanwezigheid van chemische stoffen op het werk (Dz.U.05.11.86), zoals gewijzigd.
 • Regeling van de Minister van Volksgezondheid van 20 april 2012. Op de etikettering van chemische stoffen en mengsels, en bepaalde mengsels (PB 2012 pos. 445)
 • Regeling van de Minister van Volksgezondheid van 1 december 2004. Op stoffen, preparaten, factoren of technologische processen met kankerverwekkende of mutagene in de werkomgeving (Dz. U. 04. 280. 2771)
 • De wet van 14 december 2012. Op afval. (PB 2013 pos. 21)
 • Wet van 13 juni 2013 betreffende verpakking en verpakkingsafval (PB 2013 pos. 888)
 • De wet van 25 februari 2011. Op chemische stoffen en mengsels (PB 2011 nr 63, punt. 322)

De wet op het witwassen van geld

chemicaliën

https://echa.europa.eu/pl/ support / dossier-submission- gereedschappen / REACH-IT

https://www.gif.gov.pl/

https://www.knf.gov.pl/index. html

Lookchem

office@silu-chemistry.com

www.silu-chemistry.com

+48 531 330 031

Signal / WhatsApp / Telegram : +48 531 330 031

Wickr ME: ulis77

monkeys

We spreken Pools, Engels en Duits